Страницата "Речник на прехода" е в процес на конструиране. Предстои провеждане на няколко анкети, които да установят кои са личностите, местата, феномените и понятията, които най-добре характеризират този период от историята на България.