Молба от долуподписаните жители на с. Александрово, обл. Ловешка до кмета на с. Александрово, 22.06.1990

AttachmentРазмер
oplakvane.pdf425.49 KB