ИНТЕРВЮ НА НАДЯ МАНОЛОВА-НИКОЛОВА  С ДОЦ. Д-Р АНАКИ СПАСОВ, С. КЛАДНИЦА, ПЕРНИШКО, 27 ЮНИ 2012 Г.

В Кладница на кафе с доц. д-р Анаки Спасов, /кандидат на техническите науки/

Н.М. Представете се моля и как сте свързан с град Перник?

А.С. В личен план - роден съм преди 9.09. 1944 г. на 13 октомври, / 1934 г. б. Н.М./ петък, но никога не съм чуствал зле в петък; така че съм живял, в личен и обществен смисъл,  при три обществени строя, два от които са еднавки, първия и третия са капиталистически в буквалния смисъл на думата, а по средата този, не са знае точно какъв е, но е тоталитарен, няма значение социалистически ли е, комунистически ли е, фашистки ли е, но е тоталитарен. Така ... Марко Ганчев, нали знаеш кой е, аз го познавам по име, тука  има вила в Диканите някъде, не знам от къде е, по-голям е от мене пет – шест години, но една много хубава мисъл каза или я четох, че някои отричат,  оспорват 9 септември не била важна дата, искат да се заличи тази дата от историята; а той рече като умен човек, че не може да се заличи таза дата поради една проста причина, няма значение какво е станала тогава от политическа гледна точка, преврат ли е, революция ли е, завземане на властат ли е, основното, което се е случило, това  е смяна на собствеността; това което ти говоря е важно  в историята да има и икономика, това е станало на 9.09. Това стана и на 10 ноември, смяна на собствеността.

Н.М. А какво беше вашето семейство, но накратко ?

А.С. Моето семейство е занаятчийско, еснафско семейство, здраво свъзрано със селския бит, Перник винаги си е бил свързан с него, и  занаятчии, еснафи, търговци, интелектуалци, учители, българската интелигенция  на всички ни, бащата или дядото  му е свързан със селото и твоя дядо е такъв. Боси сме ходили, товае много важно, мама ме събуваше на 25 май, един ден след Кирил и Методий,  и ме обуваше на 15 септември за училище, което е било впрочем безкрайно здравословно. Боси цяло лято. Завършил съм първо селското училище и после І ва-мъжка гимназия „Христо Симрненски“ на Перник  през 1952 г.  Нашта гимназия/ А. С. Нарича „нашата“ гимназия, защото и Н.М. е завършила същата гимназия/  има много, не такива като мене, искам да кажа интересни личности – Кръстю Горанов е завършил нашта гимназия, ,великолепен ум,  един голям енциклопедист,

Н.М. Поета  Константин Павлов?

А.С. Не, Коцето Павлов, той учи само две години при нас, после завърши гимназията в Павлово, София, с она подмазвач Левчев в един клас, остави го това в интервюто,  но той учи при нас 9 и 10 клас А иначе той е, ... баща му е от с. Попово,  беше железничар, пътували са из цяла България, а майка му е от Студена, къщата им е на главната улица на Студена,  старите хора я знаят.

Н.М. А след гимназията?

А.С. След гимназията Комсомолът ме изпрати на работа в завод „Ленин“ /днес „Стомана“/, обаче работих един два месеца и като се видя, че от мене не става политик, ме освободиха от организационнна работа и станах работник. В завода пак, мойта теза беше - не напускайте  националния обект, за това агитирах и сега не можех да напусна. Станах монтажник, рабитах една година, монтирахме , нашата бригада, първите мартенови пещи в България и първите прокатни станове в България, след една година отидох да уча във ВХТИ, завърших металургия и пак се върнах да работя в завода. Върнах се на същото място в завода, работих три години ипосле  вече във ВХТИ /сега университета/, с конкурс станах асистент.

Н.М. Във ВХТИ на кого бяхте асистент?

А.С. На проф. Еринин, бях асистент, после главен асистент и доцент. И това е цялата ми кариера и после пенсиониране. Но пенсиониране не стана по мое желание, а Тодор Живков, не официално,  даде разпореждане да ме уволнат. Мене като човек, който не е съгласен с официалната политика на България за Кремиковци, и не само за Кремиковци, не бях съгласен с виждането на правителството за развитието на металургията, като цяло, а Кремиковци е национално престъпление на Тодор Живков, лично дело. Това Тодор Живков  го считаше за свое велико дело, а това беше най-големата икономическа грешка, от всички икономически грешки на България, най-голямата грешка беше строителството на Кремиковци. Защото с  две думи - защото ние нямаме руда, първо -  кремиковската руда не е руда, тя съдържа отровен  железосъдържащ материал, който не става за добиване на желязо и второ Кремиковци е поле не беше за тая работа и за това  ...  сега много хора не могат да разберат, че нашата промишленост не са я унищожили никакви опозиционни сили, никакви правителства, никакви личности  след 10 ноември, тя се самоунищожи!  Щото не беше конкурентно способна на международния пазар, това е истината, останалото са глупости!  Това което беше конкурентноспособно то остана, то стои, то оцеля, Нефтохима не могат да го унищожат, той работи! Един прост завод например вземи -  Завода за електроди в Ихтиман, стои и работи, призвежда дребни малки електродчета, но вързан с международния пазар и си работи. А нашата промишленост, създадена под ръковоството на бай Тошо,  беше вързана със СССР, Съюза ни даваше нефт, два милиона  тона стомана на блокове, но това не беше грешно като политика, това, че ние не успяхме да създадем икономика вързана с международната, не ни е виновен Съветския съюз.

Н.М. Пак се връщаме в личен план, като отидохте асистент във ВХТИ , прекъсна ли се връзката с Перник?

А.С.  О, не, връзката никога не епрекъсвала връзката ми с Перник, непрекъснато работехме със завода, разработвахме технологии, изменяхме старите пещи, реконструирахме пещите, трябваше да се правят нови марки стомана, обновяване на произвоството, ХТИ-то, нашата катедра винаги е работила непрекъснато със завода, даже накрая, преди да се спре завода, ние коренно изменихме технологията на мартеновите пещи, като вкарахме един материал, който беше  отпадък от Кремиковци, използвахме отпадъка от Кремиковци, кремиковската шлака, с която се насипваха пътищата в България, с тая шлака е насипано Цариградско шосе, а тая шлака се оказа злато, ния я използвахме в мартеновите пещи вместо манган, вместо фероманган, та със завод „Ленин“ сме работили непрекъснато.  Много добре работихме със задочниците – студенти.  Много от студентите работиха в завода, задочници. От тех ставаха най-добрите инженери от задочниците, и след това тези които завършваха при нас и отиваха на ръководна работа в завода, не прекъсваха връзките с нас. Щото ние сме последна дисциплина, тази която ги правеше специалисти  по производство на стомана, последните курсове от следването бяха вързани преко с производството – доменно, мартеново.

Н.М. През 80-те или в края на 70-те години, не помня,  се разработваше Трета металургична база, вашият институт и Перник имаше ли връзка с тази трета металургична база?

А.С. Виж сега, трета металургична база е една ... една глупост. Никой не ни е питал нас, да се строи ли тя или не и къде да се строи, това си го решаваха, тези плутократите, .., тия горе.  Сега идеята, която общественото мнение противостоеше е, че  металургията да не е до София, а  да е ... на море,  до морските пътища, за това решиха да е до Бургас, обаче тя не е на морето,едно е да е на морето,  а на 15 км по навътре от него. Дали е на 15 или 500 км от морето е все едно и също, тя трябваше да бъде на водата. В Япония 90% от техните суровини желязо и руда се внасят, но техната металургия е на вода; аз съм виждал в Англия също, кораб пристига,  400 хиляден  рудовоз и рудата не се стоварва на земята, на пода , а се  стоварва рудата веднага в пещите, а не за земята, това е конкурентноспособност!  Да го стоварши в Бургас, зимата да замръзва, после да го прекарваш до София, да товариш и да разтоварваш вагони, пълна глупост или на 15 км от Бургас ?, та нашто БДЖ било фалирало, то прекарваше руда от Бургас до тука, защо да я прекарва? И друго нещо, трета база беше хем да съм на морето, хем да не съм на морето, така че, ако беше морска база да беше на морето, а не на Дебелт. И второ нещо, което обръщат внимение наши колеги, които викат  и не морето е место за металургия, за трета или четвърта база, а Дунава. Ето това е било най-умното, което ние не направихме, а ние на море, на море! Нашето море е плитко море, за да пристигне голям кораб трябва дълбочина, дълбоко пристанище, а да го ровиш, да го създадеш, то пясъка пак ще го затрупа. Т.е. трябват естестневи условия.

Н.М. Да, но Дунава не е толкова дълбок?

А.С.  Не,  Дунава има друго едно предимство, румънците направиха един металургичен завод мисля срещу Силистра май, три пъти по-голем от Кремикоцви, на брега, металургичен и работи и никога нема да спре, защото с шлепове пристига рудата, а през делтата на Дунава може да се минава. А Черно море е.... при японците всичко и желязото и продукция, руда,  всичко е на корабите, продукцията е подвижна и с бърза реализация. Така че Дебелт беше пълна глупост, нямаше перспектива.  Но, Кремиковци е национална трагедия, такова е положението, нямаме късмет.  Така, че никаква конкурентноспособна икономика не сме имали.   Без производство на железо, не може да се създаде никаква конкурентноспособна икономика. Скоро един близък приятел ми разправяше, че близо 60% от дохода на Австрия, идвал от туризъм, че Австрия имала 260 курорта, като Боровец и Банско и ми дава пример, ето от какво се печели. Ама той е младо момче и не вижда едно друго нещо, че зад тя 260 курорта от типа на Боровец и Пампорово, знаеш ли каква промишленост стои зад тях?  7-8 милиона тона стомана произвежда Австрия, химическа проимшленост, машиностроене, химия, тия курорти трябва да се поддържат, тия въжени линии,  те не са от конопени въжета, а са телени и като се скъса? Сега на тебе като ти се скъса едно копче и ти трбява игла, откъде ще внесеш? От Австрия, за тая игла ще ти искат 10 кила череши, и ти не можеш да ги дадеш, а ма те и не ти ги искат, защото селскостопанска продукция  в Европа колкото щеш... Така че няма ли производство, как се наричаше, на инструменти за производство, няма средства за производство. Виж сега да ти се счупи едно зъбно колело някъде в България, на комбайн, може да е малко, без това колелце, комбайна не може да работи, откъде ще го вземеш? Първо не можеш да го направиш! Сега в България, няма никъде къде да направиш едно зъбно колело и да го закалиш, до там сме стигнали...никъде, това зъбно колело трябва да си го внесеш, от завода който ти е доставил комбайна, а той е съгласен да ти даде комбайна дори без пари, само да го вземеш,  но после като заслагаш за счупеното зъбно колело, за тоя комбайн  той ще ти иска цял локомотив. Без колелото, комбайна не може да тръгне...

Н.М. В твоето професионлано израстване, освен връзката с производството, която очевидно е била много важна, кои други фактори са изиграли съществена роля, да кажем  пътуването до Англия, специализацията там..

 А.С. Там съм бил една година, 1965-1966 г. От института ме изпратиха, но не знам по каква спогодба, но най-смешното че бехме само трима души студенти, българи в Лондон, двама специализанти, ние бяхме завършили и едно момиче-студентка, не май правеше аспирантура там. Аз също правех аспирантура към института, а в Лондон си правих първата част от дисертацията върху кремиковския процес, за да докажеме, че нищо не става от него. Скритата  теза на мойта дисертация беше, че проектната технология е негодна. И  тя  наистина, проектната технология, която беше направена за Кремиковци не тръгна, после беше сменена, българските инженери си направиха наша технология.

Н.М. Руската техонология ли не тръгна?

А.С. Абе,  ние руснаците не може да ги обвиняваме за това, защото наште се натискаха да се направи тоя завод в Кремиковци, наши академици, като Балевски, псевдоучен, дето създаде този метод за леене с противоналягане,  който не е метод това, това е лъженаука. Имаше един друг академик Йовчев, който твърдеше, че кремиковската руда е много хубаваи те го лъжеха, че тая технология ще стане... А Русия, като всеки голяма държава по един въпрос има сто мнения.

Н.М. Естествено...

А.С. Имаше сталински професори, които казваха, че не ни трябва тоя завод и не му е тука местото. Обаче имаше други професори, на които им се идваше в България, тука е хубаво, хубави заплати,  мацките, рускините на плаж на морето, и те казваха много хубаво ще стане тая технология.../смеем се/ И бай Тошо, беше въпрос кой да послуша,  и сега казват, че той не бил виновен, били съветниците. Абе аланкоолу, десет души съветници са на десет мнения, решението е негово, дяволията да си държавник е да послушаш „най-умната технология“, която ти се предлага и той избра „хрушчовите“ професори, които му викаха много хубаво, ще стане. Още от първия ден се видя че не стана, и не стана, има цехове в Кремиковци, които не тръгнаха...

Н.М. Добре, при защитата не ти ли беше проблем това мнение ...

А.С. Защитата, не помня кога беше 1970, там някъде беше. Моята дисертация беше върху качеството на кремиковската руда  и на кремиковската стомана, и в нея подтекста беше, че тия прекъсвания  на процеса, които се предвиждат по проектната технология, водят до ниско качество на стоманата. Проектната технология, предвиждаше прекъсване на стоманодобивния процес, докато класическия начин е почваш процеса и непрекъсваш. Нашата технология предвиждаше прекъсване, изливане на един шлак от който да правиме нещо, от него нищо не можа да се направи, и следва втори период. А моята теза беше, че прекъсването вреди на качеството, па който как ще да го разбира..

Н.М. Да, разбирам.

А.С. Аз не можех  да кажа пряко  на бай Тошо ...

Н.М. Заводът вече работеше тогава?

А.С. Заводът тогава се пускаше вече...

Н.М. То част от хората тука, в завод „Ленин“ се прихвърлиха там в Кремиковци и татко имаше такова предложение да се прехвърля към Кремиковци.

А.С. Основната част да отидоха там. Но каква беше причината Тодор Живков да ме уволни – преди 10 ноември 1989 г. дадох едно интервю по радио София, журналистката ме разпитваше за това изменение, което прави ние, т.е. мангановата шлака да не се изхвърля по пътищата, а да се използва в пещите на Перник.  И аз тогава в това интервю казвам, че наличието на манган в кремиковската руда, което наличие е основната теза да се използва кремиковската руда, аз казвам, че това не е щастие за България, а е беда! Наличието на този манган там е национална беда! И това ако не е отричане на официалната технология, така, че бай Тошо имало за какво да ме уволни. Тия в ХТИ-то са му казали какво означава моето изказване.

Н.М. Да, добре, да минем към прехода, според Вас какъв характер имаха промените след  1989 г., закономерен, случаен, личностен, изобщо цялата тази политическа промяна ...

А.С. Няма никакъв личностен характер..

Н.М. Защото сега излизат най-различни тези...

А.С. Най-малка роля са играли личностите в тая промена. Ти нали си чела „Война и мир“, хубав роман..

Н.М. Да, хубав роман...

А.С. Оня мъдрец казва за ролята на личностите в големите събития, почти никаква, това е една вълна, която тръгва от Запада и върви на Изток -  Наполеоновото нашествие. Та каква е ролята на Наполеон, Толстой я довежда до кажи речи някакви случайности, до минимално влияние , същата е и историята след 10 ноември. В основата на всичко стои приравняването на нашите икономически възможности и възможността ни като народ и нация да произвеждаме стоки и да ги продаваме на пазара, съгласно новите условия, без авантите от Съветския съюз, без тоталитарната система, при частно владение на благата.

Н.М. Мнозина обвиняват Горбачов, че е сринал системата, че Живков е играл някаква роля...

А.С. Горбачов, горкият, нема никакава  роля.  Съветският съюз не можа да направи големия завой като Китай, поради една проста причина – руснака няма чуство за частна собственост. А китаецът има!, китаецът от три хиляди години има своя коза, своя квадратен метър земя, каквато и да е тя. И българинът също, той никога не е бил крепостен селянин в цялата си история от Памир до тука. Имал си е свои животни, своя земя  и своя лична тоалетна в двора, негова лична, не обществена, .../смее се/ и в турско робство също, ти го знаеш по-добре от мене. Може да е малко, но е негово. Руснакът го нема това качество, нема чуство за частна собственост!, той е крепостен селянин, а без да имаш чуство за частна собственост не става. Българинът има това чуство, виж как строи къщи до 1989 г., но не при сегашната промяна, след това само дворци се строят, в Кладница нито една къща след 10 ноември не е построена, при 1000 къщи по времето на бай Тошо..

Н.М. Това дава ли положителна оценка на социализма, или на тоталитаризма като цяло?

А.С. Виж сега, моето виждане за ролята на тоталитарната държава спрямо нас, спрямо България  е била изключително полезна, тоталитарната държава. Първо - човечеството в цялата своя история, 99% от времето е било тоталитарно, демокрация няма. Хората бъркат демокрацията с безвластие,...

Н.М. ... в България

А.С. Почти навсякъде е така, искат някакво равенство, което не е възможно, щото един работи, а друг лежи. И при животните го няма. Да се върнем на тоталитарната държава ... България след ІІ Световна война направи такъв огромен икономически скок, не става дума колко е траен този скок, колко е далновиден..., какъвто  другите държави не са можали да направят. Не го направиха, те си го имаха - Полша, Унгария, Чехия, Румъния, Австрия. Те просто  трябваше да се върнат там където бяха, но при нас беше друго нещо. Какво значи тоталитарна държава, събираме парите на всички хора, слагат се на „масата“ и аз или група хора ще ги разпраделяме в интерес на цялото общество. Е, това стана в България. Сега Софиянци могат да говорят колко си искат глупости, но един ден ако язовир „Сталин“ – сега „Искър“ ако спре, за срок от 3 дена София ще стане 280 000 д. Панически ще избягат от София, в посока към Дунава, към Искъра към Струма, за да пият вода. Ти знаеш ли какво означава строителството на този язовир  за София и как е строен тоя язовир ? Целият народ с всичките си възможни средства е отделял, давал насила, тука нема доброволно, нема значение как, както впрочем са правили нашите царе или ще копаеш или ... главата на дръвника /смее се/ гласувал е, ?!!!  Но язовир „Искър“ има огромна роля за София, без него за три дена София ще изчезне ти казвам... , ще остане стария водопровод, който е за 280 000 д.,  Рилския и хващането от Боянския водопад. А в България са прстроени 203 500 водоеми и централи  с електроцентрали ..

Н.М. с ВЕЦ –ове

А.С. Аз помня как изглеждаше дефилето на Искъра, от Панчарево нагоре, пустиня, гола, немаше гори, то беше ... а сега се промени климата на цялото дефиле, гори, цялото обрасло, това е водоем с огромно значение  за земята. Ами вземи нашия язовир „Студена“ , ако го няма тоя язовир, перничани моментално ще изчезнат, ще останат 10 000 д. Строителството на язовири за България,беше изключително важно национално дело, както и  строителството на ж.п. линии, на пътища всичко това беше колосално дело,  централите... Какво е построено сега?  В областта на енергетиката след 1989 г.  - нищо. Знаеш ли колко се увеличи производството на електроенергия  при  тоталитарно време в България – от 10, вземи цифрата 10 мегавата  и т.н. ; 10-12, които произвеждаше България станаха 12 000, колко пъти е това увеличение – 1000 пъти се увеличи производството на електроенергия. Това да се е случило в Унгария, Чехия, Полша? Само това може да ти даде представа какво е направила тоталитарната държава. Сега  за грешките, оставяме ги, защото ако не бяха те, икономиката на България щеше да изглежда другояче сега. Ако Кремиковци не беше тука,  а на Дунава, щеше да си работи, ако Червена могила/завод в гр. Радомир/ не беше за тези огромни отливки, а беше за малки тракторчета, нали,  сега баба ми нямаше да копае градината с мотика, както е копала преди хиляда години. Това е положението, сега България се върна икономически по-назад от 1939 г или на това ниво.

Н.М. Да разбирам ли, че промяната се е отразила зле върху индустрията на България и върху индустрията на Перник специално ?

А.С. В какъв смисъл промяната?

Н.М. Ами в смисъл политическата промяна,  промяната на собствеността, на политиката спрямо икономиката?

А.С. А как да ти го обясня, при условията на свободния пазар нещо негодно, което е хрантутено изведнъж го привеждаш в други условия; например едно коте, гледал си г и си го хранил вкъщи и го пускаш на улицата и казваш да се състезава с котките от улицата, то ще загине веднага. Разбираш ли ме, нашата икономика беше изкуствена икономика?

Н.М. Ами тогава защо да и даваме толкова висока оценка?

А.С. Ами защото нашите стоки ги пласирахме в Съюза /СССР/, имаше социалистически лагер, където ние си пласирахме продукцията, годна - негодна, по договор са длъжни да я взимат. При капитализма сега, ако стоката е годна взимам я, не е ли, не ми върши работа, не я взимам. Продукцията, която произвеждахме  1989 г. се оказа негодна на международния пазар, край, друго обяснение няма. Вътре намесвай каквито искаш личности – та  този затворил тоя завод, оня затворил другия завод, това няма никакво значение. Ти не можеш да го затвориш,  ако той е конкурентноспособен. Ще го купиш, но нема да го затвориш, разбираш ли ме?.

Н.М. Да, да...

А.С. Девня работи ли, работи, Нефтохима също. И до тука май спира, кои други заводи работят?.

Н.М. Но в Перник една значителна част от заводите спряха, остана само Стомана

А.С. Всички спряха. Липса на конкурентнспособност.

Н.М. И всички тези около тридесет завода, хайде да не са били тридесет, ама около двадесет имаше заводи, за тежко машиностроене „Струма“, Завод за заварочни машини  „Кракра“, „Пектин“, различни ТПК, за токоизправители, Елена Георгиева.

А.С. Неконкурентноспособност на свободния пазар, друга причина няма, това е всичко.

Н.М. Но от какво произтичаше тази неконкурентноспособнест?

А.С. Ами от какво? Може би от това, че от едни условия попада в други?

Н.М. Дали от голямо разхищение на енергия или на работна ръка или от друго?

А.С. Ще ти дам следния пример – нашто производство не толкова гоямо. Разбираш ли ?  На времето си спомням, че един селянин обясняваше, че Съветския съюз ни експлоатирал, че ни взимал залъка от устата, дето се казва, че той ни обеднявал. И един човек дава пример – на партийно събрание си говорят, абе как Съветския съюз ще ни взима, това е все едно, казва, ние да храниме един вол или един гигант,  и как ще го нахраниме, не може, това е голяма страна, колко произвеждаме ние та да нахраниме Съветския съюз. Обаче един друг шоп казал, е добре де аз оня ден си пасох вола  на ливадата и си бех земал един сандвич и си го бех оставил настрана, ама вола мина и ми го изеде. Е верно, вола не се е наял, ама и я огладнех, а  воло яде! Та ние не сме хранили СССР,  но СССР взимаше нашата продукция, тя може да е малка, но той я взима и срещу нея ти дава нещо и ти произвеждаш.

Н.М. Да и ти произвеждаш ... по същия начин / смеят се/ , хубаво произвеждаш  същите „прекрасни“ заварочни машини, дето не струват, „произвеждаш“ в кавички.

А.С. Да и мотокарите, какво има в тях 8 тона прэтивотежести и 200 грама електроника, нищо не струва. Та мисълта ми беше, че като СССР спря подпомагането, всичко свърши. Една наша  машина на международния пазар, всравнение с австрийска, немска, например,  нищо не струва

Н.М. Защо беше различна съдбата на завод „Стомана“ в Перник от комбината в  Кремиковци?

А.С. Първо, завод „Стомана“ не произвежда стомана, това не е производство на стомана, а е претопяване на старо желязо. Сега една от големите грешки, в това аз мога да обвиня всички правителства на България, е недалновидност по отношение на старото желязо в България.  От България беха изнесени милион тона желязо, ако не, стотици хиляди старо желязо на безценица, на безценица, на безценица.

Н.М. Кога?

А.С. От 1989 насам, никой не преценява, че това старо желязо е злато. Че това старо желязо може да стои тука, и ние  от него да правиме инструменти, прибори, които да продаваме. От един тон  старо желязо можеш да направиш  и противотежест/както в мотокарите/, а можеш да направиш и милиони ножчета за бръснене, зависи какво ще направиш от него и какво ще  реализираш за пазара. А ние какво правиме сега, гърците събират сега старото железо, претопяват го и го изнасят от България.

Н.М. Това е „Стомана“, той гръцки ли е ?

А.С. Да, той не наш завод, той е гръцки. Продаването на този завод на Гърция е национално предателство спрямо българския народ, това е истината. Той не произвежда желязо, той само събира старото желязо, топи го и го изнася извън България. Със спирането на доменните пещи, България вече не произвежда желязо, край!

Н.М. Добре, нали има ЕСДЦ – елктростоманодобивен цех ?

А.С. Какво да има? Ами това е точно, електропещта събира старото желязо и го топи. От него става заготовка, полупродукт, който те изнасят където им е кеф. И когато свърши старото желязо в България, и ще спрат да го събират тука,  ще затворят завода и ще кажат много ви благодаря за услугата, уважаеми българи, ние си отиваме! Ето ви завода, трошете си го отглавата! И нема да ни го дадат, а ще искат пари за закриването, о ... ние го модернизирахме и т.н. и т.н. ...

Н.М. Това слага ли край на Перник като индустриален град?

А.С. О, той отдавна вече не е индустриален град.  След 1989 г, както всички други индустриални градове в България.

Н.М. Със закриването на мините, свършиха въглищата...

А.С. А то беше закономерно да свършат въглищата, един век, а и повече.. Прогнозите бяха такива за стотина години. Въглищата свършиха чудесна работа на България, но другата промишленост, спря както навсякъде в България.

Н.М. Да, няма разлика.

А.С. Липса на конкурентноспособност на международния пазар, останалото са приказки. Партии, икономики ...

Н.М. Добре, но градовете в България, как ще се развиват без индустия, без тази икономика?

А.С. Ставаме като евреите, колко хиляди години живеят без държава, и станаха една еманация на човечеството, това е много хубав пример, харесвам техния пример,  ще си запазиме езика, знанията, децата ни ще учат, ще ходят по света, а България ще е една провинция, едно хубаво моренце, с планини. Дано ги запазиме. Слушам по телевизията плачове, децата напускали, тръгвали, еми ще пътуват, ще виждат света. Земята пустеела, ами знаеш ли защо, българина станал мързелив...  това са пълни глупости. Българина като преспи, една нощ знае кое му е изгодно и кое не. Не че е мързелив, не му изнася да обработва земята.

Н.М. Точно така, няма никакъв смисъл .

А.С. Няма смисъл и свръх модерна техника да имаме, пак трудно ще се конкурираме с френските плодове и зеленчуци, италиански, ами турските, гръцките, ами Холандия с нейните пластмасови домати, дето всички ги ядат и харесват в Европа !?

Н.М. Да, ужасни са.

А.С.  Така, че българина бил мързелив! , ще ходят децата по чужбина, не са глупави. Полша има толкова емигранти, колкото живеят в самата Полша. В България има 8 милона, ако има и толкова в чужбина! Не е трагедия, че можеме да ходим по света. Държавата, в живота на българина тя е играла толкова  малка роля ! колкото ние, че не можеме да си представим! Много сме обичали царете си ? и от първото и второто царство, един цар дето само гледа да воюво и не те оставя да живееш и работиш?!  И без държава ще оцелеем, но няма да си згубим езика, няма да си загубим народността, религията, остави я религията ...

Н.М. Е не може без религия?!

А.С. А може, може ..,

Н.М. Виж, вярата е важно нещо...

А.С. Да, вярата е важно нещо, но България даде на света един човек, който имам чуството, че  света не го оцени..., това е Ботев. В последно време за тоя човек нищо не се говори, нямам нищо против Левски, това са два връха, и Левски и Ботев, но Ботев е един  милиметър от горе !

Н.М. Защо?

А.С. Защото е поет, защото егении...Другият е практик, революционер, но Ботев е върха на българския дух, не можеш да го отречеш, а той е първия човек, който казва – да няма попове- О, мили Боже, правии Боже, не ти комуто се кланят калугери и попове, а ти Боже, що си в мен, в сърцето и в душата... Той е против всекаква попщина –  християнска, еврейска, мохамеданска ... Да имаш вяра, ти вярвай в Бога на разума, на справедливостта  и ти не чустваш ли, че това тропа на вратата. Или атомна война или край на религиите. Няма друг чалъм, Китай има атомна бомба, друга религия са, Израел има атомна бомба, а в Ню Йорк работят три милиона евреи, наричат до Джуис Йорк, те не работят в метрото, и другите имат бомби, а религиозните различия си остават, а те не могат да останат, те трябва да бъдат преодолени. Как го виждаш ти? Или унищожение на човечеството или унищожение на религиите, това е, друг път нема, ще видиш, да си жива и здрава.

Н.М. О,О,О, едва ли, това е един страхотен, огромен процес, глобален...

А.С. Не това чука на вратата, Франция забрани всякакви религиозни знаци, ами това е бъдещето на човечеството, Франция го усеща това. Сложна работа, но  Икономиката ще го наложи, другият вариант е атомна война, ще останат малко, но умни хора  ...

Н.М. Боже опази!

А.С. Но и друго нещо наблюдавам в България, в свидетелството на бащата на мойта жена, който е германец, през 1930 г пише в графата вяра-свободомислещ! А сега в българия никой не смее да се назове свободомислещ, че не е вярващ!, че не вярва в Християнската догма! Или в която и да е религиозна догма. Защо? Помниш ли как целото Политбюро след 10 ноември 1989 г влезе в Александър Невски? Уплашиха се ! Не ние сме религиозни ?!

Н.М. Да, беше ужасно!

А.С. Сега министър-председателят отива и целува ръката на попа..

Н.М. ... на патриарха..

А.С. Да, на патриарха, защо му целува ръката ? Сега няма кандидат за президент, който да каже аз не съм религиозен! Той не смее, защо така? Какво означава това, да нямаш човешкото достойнство да кажеш истината, защо да не може! Аз съм кандидат, но не съм религиозен!  Преди девети комунистите ясно казваха своя идеал?

Н.М. Да, но ето че тези идеали, идеализмите катастрофираха, а религиите не...

А.С. Е, не идеалите винаги са катострофирали...  Религията като институции не катастрофират, но българина не епопски настроен, не е религиозен.

Н.М. Има разлика сигурно, между попското и свободното, да го наречем вярване.

А.С. Да, свободното вярване е нещо естествено, още от дълбока древност хората са се страхували и вярвали, че над тях има друга природна сила,  може би Бог, Христос, Аллах... Но наистина, ние не може да сме сами в Космоса, при условие, че съществуват милиарди галактики и звезди !!!... вероятността да е така, това клони към нула. Не може да няма по-разумни същества! Така, че надеждата е в разума, или във вярата в развитието...

Н.М.  Да,  в развитието, в увеличаването на ентропията, в  разрастването на Вселената.

А.С. А това с ентропията е много интересно като явление. Цялата човешка дейност е противоестествена, антиприродна. Какво означава увеличаване на ентропията?  цялата система, естествените процеси,  вървят от по-голяма подреденост към хаос, давам ти пример, наредаш на масата сто монети ези, ако ги оставиш да паднат на пода, стоте – ези ли ще са

Н.М. Не няма да са.

А.С. Най-голяма е вероятността половината да са ези, другата – тура. Каквото и да оставиш на самотек, например градината, след пет години ще бъде абсолютен хаос вътре.

Н.М. Но това означава, че някой е направил реда?

А.С. Да, но откъде идва човешкия разум ? На този въпрос все още няма отговор!!! По научен път е установено, че историята води началото си от Африка преди 200 000 години, отведнъж се появява хомосапиенса, маймуните са си останали същите! И  така започнал човека да преподрежда света по негов интерес!

Н.М. Но как да заъвршим нашия разговор?

А.С. Как да го завършим ? Нали знаеш старите шопи казват, ако спреш - ще мреш! Така че няма спиране, само работа!!! 

AttachmentРазмер
Intervyu_A_Spasov_Nadya_Manolova_Nikolova_Kladnica_27_06_2012.doc94 KB