Екип на проект "Преходът - гласове, образи и памет"

Доц. д-р Михаил Иванов Груев,  Исторически факултет, СУ "Св. Климент Охридски" (ръководител на проекта)

Проф. д.ф.н. Майя Димитрова Грекова, Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

Доц. д-р Веселин Иванов Тепавичаров, ИФ, СУ "Св. Климент Охридски"

Доц. д-р Надя Иванова Манолова, ИФ, СУ "Св. Климент Охридски"

Доц. д-р Маргарита Николова Карамихова, Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Доц. д-р Емилия Александрова Занкина, Департамент по политически науки, Университет в Питсбърг (Участва в първия етап на проекта)

Гл. ас. д-р Алексей Кирилов Кальонски, ИФ, СУ "Св. Климент Охридски"

Гл.ас. д-р Владимир Георгиев Станев, ИФ, СУ "Св. Климент Охридски"

Гл.ас. Димитър Виолетов Григоров, ИФ, СУ "Св. Климент Охридски"

Ст. ас. Христо Анастасов Беров, ИФ, СУ "Св. Климент Охридски"

Явор Дачков, журналист, медиен експерт,  (Участва в проекта до края на 2010 г.)

Ас. Андрей Александров Лунин, ИФ, СУ "Св. Климент Охридски"

Д-р Петя Стоянова Василева-Груева , ИФ, СУ "Св. Климент Охридски"

Докторант Люба Деветакова, , ФФ, СУ "Св. Климент Охридски"