Много добър сайт, включващ множество снимки от епохата на прехода, възприеман както като реалност, така и като мит. 

http://prehoda.bg/bg/