Цветан Радоев Василев. - В: Лилов, Гр. BG Милиардери. Парите им! Скандалните им тайни! С., 2014, стр. 148

ВИЗИТКА

Цветан Василев е роден на 12 август 1959 г. в квартал Варчевци - част от резервата Етъра в Габрово. Хобито му е бриджът.

Семейство

За родителите му няма публични данни.

Съпругата му Антоанета Георгиева Василева е родена на 26 февруари 1960 г. Завършила е икономика в УНСС и бизнесадминистрация в САЩ.

Тя е научен работник, д-р на науките от 2000 г., от 2011 г. е декан на факултета по международна икономика и политика в УНСС. Член е на Европейската академия по международен бизнес (EIBA), на Съюза на икономистите в България и учредител на Клуба на специалистите по търговия и международен бизнес. Двамата сключват брак през 1983 г.

Има дъщеря - Радосвета, родена на 12 февруари 1985 г. Тя получава средното си образование през 2003 г. в Американския колеж в София, завършва бакалавърска степен по политически науки в университета „Тъфт“ в Бостън (САЩ) и магистърска по същата дисциплина в Института по политически науки в Париж.