Спомени и дневници от различни изтъкнати и анонимни участници в прехода. Цитати от различни литературни, исторически, философски и политически съчинения.