Сталин проговори-в Ковачевци нарушавали устава на БСП

Сталин проговори-в Ковачевци нарушавали устава на БСП

rss: 

Комунизъм

Петя Василева – Груева, „БЯХМЕ БОРЦИ, СЕГА ВЕЧЕ СМЕ БИЗНЕСМЕНИ” - МЕДИЙНИТЕ ГЕРОИ НА ПРЕХОДА, 2011

БЯХМЕ БОРЦИ, СЕГА ВЕЧЕ СМЕ БИЗНЕСМЕНИ” - МЕДИЙНИТЕ ГЕРОИ НА ПРЕХОДА

 

Петя Василева – Груева

 

Крстић, Д. Сабор на Кадибогазу: Прилог познавању граничних сабора. - Теме, 4/2011, стр. 1575-1604

Крстић, Д. Сабор на Кадибогазу: Прилог познавању граничних сабора. - Теме, 4/2011, стр. 1575-1604

dejkrst@verat.net 

Резиме