Мая Иванова, Преходът. Град Шумен, България

ПРЕХОДЪТ. ГРАД ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ

 

Виктория Митрова, „Истината“ за нас и за „тях“

Истината“ за нас и за „тях“

 

Интервюта