Хюсеин Халил Яман, "Ама всъщност за мене това не беше смяна на имената. Една гавра беше за мене." (интервю, с. Ябланово, 3.10.2010г., записали Кристина Бобева и Анастасия Иванчева, ПРЕХОД BG)

ИНТЕРВЮ НА АНАСТАСИЯ ИВАНЧЕВА И КРИСТИНА БОБЕВА С ХЮСЕИН ХАЛИЛ ЯМАН - ЕДИНСТВЕНИЯ ПРОСТРЕЛЯН ЖИТЕЛ ОТ С. ЯБЛАНОВО ПО ВРЕМЕ НА "ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС"

С. ЯБЛАНОВО - 03.10.2010г.                                   

 

 

Интервюта