Валентин Хаджиев. Гърция изолира 50 хиляди помаци, смята отец Саръев. - 24 часа, 14 сeптември 1997, стр. 3

Валентин Хаджиев. Гърция изолира 50 хиляди помаци, смята отец Саръев. - 24 часа, 14 септември 1997, стр. 3

rss: 

Съображения [на Добри Джуров] по решението на Политбюро на ЦК на БКП относно: „По-нататъшното сполотяване и приобщаване на българските турци към делото на социализма, на политиката на Българската комунистическа партия“, София, 4. V. 1984 г.

Съображения [на Добри Джуров] по решението на Политбюро на ЦК на БКП относно: „По-нататъшното сполотяване и приобщаване на българските турци към делото на социализма, на политиката на Българската комунистическа партия“, София, 4. V. 1984 г.

Публикувани документи

Konstantinov, Y. STRATEGIES FOR SUSTAINING A VULNERABLE IDENTITY: THE CASE OF THE BULGARIAN POMAKS. - In: Muslim Identity and the Balkan State. Poulton, H., S. Taji-Farouki (ed.). London, 1997, pp. 33-53

Заглавие на статия: 
STRATEGIES FOR SUSTAINING A VULNERABLE IDENTITY: THE CASE OF THE BULGARIAN POMAKS
Автор: 
Konstantinov, Yulian
Издателство: 
Hurst & Company
Място на издаване: 
London
Година на издаване: 
1997г.
CopyNotesДействия
1