Tőkés, R. L. "Transitology": Global Dreams and Post-Communist Realities. - Central Europe Review, Vol. 2, No. 10, 13 march 2000

Заглавие на статия: 
"Transitology": Global Dreams and Post-Communist Realities
Подзаглавие: 
Global Dreams and Post-Communist Realities
Автор: 
Rudolf L Tőkés
CopyNotesДействия
1

Tőkés, R. L. "Transitology": Global Dreams and Post-Communist Realities. - Central Europe Review, Vol. 2, No. 10, 13 march 2000

Представяне на книгата на Искра Баева и Евгения Калинова „Социализмът в огледалото на прехода”

 

П О К А Н А


на представяне на книгата на Искра Баева и Евгения Калинова „Социализмът в огледалото на прехода” на издателство „Изток–Запад” на 17 ноември 2011 г., четвъртък, от 18 ч. в Новата конферентна зала на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”. 

Кръгла маса: Българският комунизъм – две десетилетия по-късно

 

Кръгла  маса:

Българският комунизъм – две десетилетия по-късно

 

 

М. Бояджиев-Богданов, „Трябва да мислим още отсега за държавата, която ще наследи разлагащата се и агонизираща партизанска държава, за хората, които ще дойдат, да осъществяват прехода към новото и за тактическия метод на тоя преход“, 1934 г.

Като някакво идващо слънчево затъмнение е предстоящ тоя неизбежен крах на партизанската държава у нас. но още една година сигурно тя ще трови обществената атмосфера и народната ни душа. За това през тая последна година всички ние, които не сме и не можем да сме на фронта на партизаните, трябва да помислим и да се спогодим окончателно върху това, което ще дойде след краха. Защото нашият народ никъде не е заявявал, че иска да свърве съдбата си с края на партизанската държава.

ПЛАН ОТНОСНО: Контраразузнавателно обезпечаване района в близост до граничната зона на ГККП "Дунав мост" - Русе. - КРДОПБГДСРСБНА, а.е. VI, л 956, л. 112-116

ПЛАН ОТНОСНО: Контраразузнавателно обезпечаване района в близост до граничната зона на ГККП "Дунав мост" - Русе. - КРДОПБГДСРСБНА, а.е. VI, л 956, л. 112-116