Иван Илчев. За чалгата в историята. - Сега, 07 Януари 2005, електронно издание

Професионален поглед

За чалгата в историята*

Borisova, Tzv. 'Revival Process' brings mixed feelings among ethnic Turks. - SES Türkiye, 23.05.2012

Borisova, Tzv. 'Revival Process' brings mixed feelings among ethnic Turks. - SES Türkiye, 23.05.2012

Източник: <http://turkey.setimes.com/en_GB/articles/ses/articles/features/departments/world/2012/05/23/feature-02> (27.05.2012, 23:36)

Разни

Галерията включва най-ралични фотографии и предметни свидетелства за Възродителния процес