Borisova, Tzv. 'Revival Process' brings mixed feelings among ethnic Turks. - SES Türkiye, 23.05.2012

Borisova, Tzv. 'Revival Process' brings mixed feelings among ethnic Turks. - SES Türkiye, 23.05.2012

Източник: <http://turkey.setimes.com/en_GB/articles/ses/articles/features/departments/world/2012/05/23/feature-02> (27.05.2012, 23:36)

Разни

Галерията включва най-ралични фотографии и предметни свидетелства за Възродителния процес

Възродените - 20 години по-късно

Съображения [на Добри Джуров] по решението на Политбюро на ЦК на БКП относно: „По-нататъшното сполотяване и приобщаване на българските турци към делото на социализма, на политиката на Българската комунистическа партия“, София, 4. V. 1984 г.

Съображения [на Добри Джуров] по решението на Политбюро на ЦК на БКП относно: „По-нататъшното сполотяване и приобщаване на българските турци към делото на социализма, на политиката на Българската комунистическа партия“, София, 4. V. 1984 г.