Перестроjка преустроjства. - НИН, 26.11.1989, с. 53-54

Перестроjка преустроjства. - НИН, 26.11.1989, с. 53-54

Дописка за Кръглата маса „Българският комунизъм – две десетилетия по-късно“ във вестник „Култура“

Дописка за Кръглата маса „Българският комунизъм – две десетилетия по-късно“ във вестник „Култура“

Тук може да прочетете дописката за Кръглата маса „Българският комунизъм – две десетилетия по-късно“ във вестник „Култура“ - КОМУНИЗМЪТ' 2011 - Между присъдата и носталгията

За политическата култура и средствата за масово осведомяване, 1990

Начинът, по който у нас протича бурният процес на демократизиране на обществената система и на демонтиране на командно-административния й вариант, се определя в значителна степен от политическата култура на творците на този процес. Макар и получил първоначален тласък отгоре, в него се включва целия народ, и то с твърде разнопосочни прояви, затова става дума за политическа култура не на една или друга класа, а на народа като цяло.